دو میلیارد تومان مازاد، برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان اخذ شد

♦️دیدار رئیس اداره جهادکشاورزی و مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان با نماینده مردم

✳️ مهندس علی اصغر امامیون رئیس محترم اداره جهادکشاورزی شهرستان دامغان به همراه جناب آقای خان بیکی

هزینه‌کرد در حوزه ایجاد ارتباط بین باغداران عزیز و شرکت‌های دانش‌بنیان، عین سرمایه‌گذاری است

🔴نماینده مردم در آیین اختتامیه جشنواره پسته:
هزینه‌کرد در حوزه ایجاد ارتباط بین باغداران عزیز و شرکت‌های دانش‌بنیان، عین سرمایه‌گذاری است.